Bel ons op: 020-261 08 15

Tandarts Amsterdam Contactfoto

Onze praktijk


Wij bieden u 42 medewerkers en 10 behandelkamers. Doordeweeks zijn we open van 8.00 tot 21.30, op zaterdag van 9.00 tot 16.00 en vanaf 2014 ook op zondag op afspraak.

Neem contact met ons op

Tandarts Amsterdam Virtuele Tour

Onze virtuele tour


Bezoek onze praktijk op de Keizersgracht van binnen via onze virtuele tour en verzeker u ervan dat u onze praktijk voldoet aan uw wensen m.b.t. infrastructuur & comfort.

Bekijk de virtuele tour

Tandarts Amsterdam Behandelingen

Onze behandelingen


Witte en stralende tanden zijn voor steeds meer mensen belangrijk. Wij beschikken over ‘state of art-technieken’ om uw gebit er gezond en natuurlijk uit te laten zien.

Onze behandelingen

Tandarts Amsterdam Tandheelkundige

Onze tandheelkundige


Wij hebben het grootste en beste tandheelkundige team van Amsterdam. Tevens groeit onze praktijk als kool en zijn wij altijd op zoek naar leuke nieuwe collega’s.


Tandarts Amsterdam heeft twee vestigingen:

De Lassusstraat 9 (concertgebouwbuurt)
keizersgracht 132 (jordaan)

Noord-Holland, Nederland.

Beide praktijken zijn bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer:

020-261 08 15

Via email kunt u ons bereiken op
info@tandartsamsterdam.biz

Openingstijden
maandag t/m donderdag: 8 tot 21.30 uur
vrijdag: 8 tot 17.30 uur
zaterdag: 9 tot 16 uur
zondag: op afspraak


Bij Tandarts Amsterdam werken tandartsen en specialisten. Voor controle ziet u uw eigen tandarts. Indien u een wortelkanaalbehandeling, implantaat, beugel, of klikgebit nodig hebt, wordt u binnen de praktijk verwezen naar een specialist.

Onze tandartsen:
William Papa
Stijn Kregting
Lucy Print
Thomas Rietrae
Tom Prent
Hans de Liefde
Kimberley Mackenzie-Geerlings
Hester Robbe
Onze support managers:
Marit Lägers
Bram Jonkers
Onze financiële manager:
Rozemarijn Bangert

Onze orthodontist:
Berta Lorenzo
Onze radioloog:
Kostas Syriopoulos
Onze implantoloog:
Peter de Jong
Onze endontoloog:
Sander Menso

Onze mondhygiënisten:
Roos Tijmes
Malou Schreinemachers
Marly Stefens
Karlien Valk
Onze Algemene Assistenten:
Marcha Sajovec
Ghada Kuhail
Lilik Siwandari
Ruth Thomassetti
Adonia Anches
Nelleke Plat

Onze preventieve assistenten:
Asia Kowalczyk
Monique Broeren
Esmeralda Gelauf
Nahida Nabi
Marjolein Venema
Monique Kellerman
Parvaneh Tousi
Onze kantoor medewerkers:
Philip Rietrae
Esther Zuydervliet
Maik Duijnhouwer
Michel Kaptein


De prijzen voor de tandarts zijn in Nederland door de overheid vastgesteld. Dit betekent dat u overal bij elke tandarts hetzelfde betaalt. Bij uw behandelplan krijgt u een overzicht van de kosten voor de behandeling. Deze begroting kunt u indienen bij uw verzekeraar voor een overzicht van de kosten die vergoed worden. Voor specifieke behandelingen heeft Tandarts Amsterdam afspraken gemaakt met alle verzekeraars omtrent declaraties en vergoedingen. Hieronder vindt u onze tarieven voor 2014, vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

C11 Periodieke controle €21,29
C13 Probleemgericht consult €21,29
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €100,86
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €56,04
C80 Mondzorg aan huis €16,81
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €44,83
C85 Weekendbehandeling €21,29
C86 Avondbehandeling €21,29
C87 Nachtbehandeling €21,29

MAKEN EN BEOORDELEN VAN FOTO’S

X10 Kleine röntgenfoto €15,69
X21 Kaakoverzichtsfoto €67,24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €67,24
X24 Schedelfoto €30,26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €134,49
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04

PREVENTIEVE MONDZORG

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €12,56
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €12,56
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement €25,22
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €16,81
M10 Fluoridebehandeling, methode I €28,02
M20 Fluoridebehandeling, methode II €22,41
M61 Mondbeschermer €25,22

VERDOVING

A15 Oppervlakte verdoving €7,28
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,01
A20 Behandeling onder algehele narcose €0,00

VERDOVING D.M.V. EEN ROESJE

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €28,02
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €28,02
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €35,82

VULLINGEN

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,21
V60 Indirecte pulpa-overkapping €16,81
V70 Parapulpaire stift €11,21
V80 Wortelkanaalstift €19,61
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,41
V11 Eénvlaksvulling €22,41
V12 Tweevlaksvulling €36,42
V13 Drievlaksvulling €47,63
V14 Kroon van plastisch materiaal €67,24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €67,24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling €11,21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling €22,41
V30 Fissuurlak, eerste element €25,22
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €14,01
V40 Polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament €5,60

WORTELKANAALBEHANDELINGEN

E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €39,23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €30,82
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €44,83
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €46,81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €100,86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €145,69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €190,52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €235,35
E85 Elektronische lengtebepaling €14,01
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €16,81
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €44,83
E51 Verwijderen van kroon of brug €33,62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €28,02
E53 Verwijderen van wortelstift €39,23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €28,02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €28,02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €39,23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €28,02
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €78,45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €50,43
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €42,03
E64 Afsluiting van open wortelpunt €44,83
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €56,04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €28,02
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €44,83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €16,81
E97 Uitwendig bleken per kaak €70,04
E98 Materialen voor thuisbleken €0,00
E40 Directe pulpa-overkapping €28,02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,21
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,41
E44 Verwijderen spalk €5,60
E45 Aanbrengen rubberdam €11,21
E31 Snij-/ hoektand €112,07
E32 Premolaar €156,90
E33 Molaar €201,73
E34 Aanbrengen retrograde vulling €22,41
E36 Het trekken van een element met re-implantatie €78,45
E37 Kijkoperatie €67,24
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €75,65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €56,04

KRONEN EN BRUGGEN

R08 Eenvlaks composiet inlay €67,24
R09 Tweevlaks composiet inlay €128,88
R10 Drievlaks composiet inlay €168,11
R11 Eenvlaksinlay €100,86
R12 Tweevlaksinlay €156,90
R13 Drievlaksinlay €224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €28,02
R24 Kroon €246,56
R28 Endokroon, indirect vervaardigd €67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal €33,62
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode €56,04
R33 Gegoten opbouw, directe methode €112,07
R40 Eerste brugtussendeel €168,11
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €84,05
R46 Brugverankering, per anker €56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €140,09
R50 Metalen fixatiekap met afdruk €28,02
R55 Gipsslot met extra afdruk €28,02
R60 Plakbrug zonder preparatie €112,07
R61 Plakbrug met preparatie €168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €61,64
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,41
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €28,02
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €67,24
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €112,07
R80 Temporaire, eerste voorziening €28,02
R85 Temporaire, volgende voorziening €11,21
R90 Gedeeltelijk voltooid werk €0,00

KAAKGEWRICHTSBEHANDELINGEN

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €61,64
G61 Instructie spieroefeningen €56,04
G62 Occlusale spalk €151,30
G63 Repositiespalk €224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,02
G65 Indirect planmatig inslijpen €308,20
G66 Biofeedbacktherapie €50,43
G67 Behandeling triggerpoint €61,64
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding €56,04
G69 Opbeetplaat €61,64
G10 Niet-standaard beetregistratie €84,05
G11 Scharnierasbepaling €84,05
G12 Centrale relatiebepaling €78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen €56,04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte €28,02
G16 Therapeutische positiebepaling €28,02
G20 Beetregistratie intra-oraal €56,04
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €280,18
G72 Controlebezoek MRA €28,02
G73 Reparatie MRA met afdruk €44,83

CHIRURGISCHE INGREPEN

H11 Trekken tand of kies €42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
H21 Kosten hechtmateriaal €5,93
H26 Hechten weke delen €61,64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €56,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,81
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €56,04
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €67,24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €50,43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €33,62
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €67,24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €89,66
H44 Primaire antrumsluiting €61,64
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €78,45
H60 Marsupialisatie €78,45
H65 Primaire sluiting €151,30
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €78,45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €151,30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €106,47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €179,31

KUNSTGEBITTEN

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €28,02
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €56,04
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €84,05
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €61,64
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €16,81
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen €229,75
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen €313,80
P31 Wortelkap met stift €140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €56,04
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,01
P45 Noodkunstgebit €112,07
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak €168,11
P25 Volledig kunstgebit onderkaak €224,14
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €364,23
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €28,02
P14 Individuele afdruk met randopbouw €61,64
P37 Frontopstelling in aparte zitting €33,62
P27 Reoccluderen €56,04
P28 Naregistratie en remounten €56,04
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €84,05
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €33,62
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €44,83
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €39,23
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €39,23
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €84,05
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €56,04
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €84,05
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €156,90
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €16,81
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €44,83
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €39,23
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €39,23
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw €84,05
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €56,04
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €84,05
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €16,81
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €44,83
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €44,83
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €44,83

TANDVLEESBEHANDELINGEN

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €162,50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €30,26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €44,83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €78,45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €58,84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €113,19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €85,17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €150,74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €113,19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €162,50
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €182,12
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €280,18
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €336,21
T73 Directe post-operatieve zorg, kort €56,04
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €150,74
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €145,69
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €70,04
T80 Tandvleestransplantaat €120,48
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €98,06
T82 Tandvleescorrectie per element €53,23
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €140,09
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €336,21
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie €112,07
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €182,12
T87 Kroonverlenging per element €182,12
T88 Kroonverlenging per sextant €336,21
T89 Directe post-operatieve zorg, kort €56,04
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €150,74
T91 Pocketregistratie €33,62
T92 Parodontiumregistratie €67,24
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €39,23
T94 Behandeling tandvleesabces €75,65
T57 Toepassing lokaal medicament €60,52
T95 (Draad)Spalk €22,41
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse €56,04

IMPLANTATEN

J97 Overheadkosten implantaten €201,91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €114,27
J01 Initieel onderzoek implantologie €72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie €112,07
J03 Proefopstelling €151,30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €50,43
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond €22,41
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €268,97
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €168,11
J11 Prepareren donorplaats €151,30
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €162,50
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €78,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik €0,00
J06 Vrijleggen foramen mentale €33,62
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €95,26
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €95,26
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte €145,69
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad €67,24
J19 Toeslag esthetische zone €72,85
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak €218,54
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €78,45
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €128,88
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €84,05
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €28,02
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €184,92
J27 Vervangen implantaat €218,54
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat €117,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €56,04
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €128,88
J40 Twee magneten/drukknoppen €173,71
J41 Elke volgende magneet, drukknop €39,23
J42 Staaf tussen twee implantaten €229,75
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak €72,85
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €28,02
J50 Boven- en onder klikgebit €577,17
J51 Onder-klikgebit €375,44
J52 Boven-klikgebit €375,44
J53 Omvorming klikgebit €112,07
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €145,69
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €168,11
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €100,86
J70 Opvullen zonder staafdemontage €156,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €196,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €224,14
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €252,16
J74 Reparatie zonder staafdemontage €61,64
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €117,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €145,69
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €173,71

ORTHODONTISCHE ZORG

F121A Eerste consult €21,29
F122A Vervolgconsult €21,29
F123A Controlebezoek €12,91
F124A Second opinion €100,86
F125A Maken gebitsmodellen €27,78
F126A Beoordelen gebitsmodellen €57,02
F127A Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,50
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief €6,12
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren €1.288,09
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153A Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €14,18
F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €17,38
F155A Vervaardiging orthopantomogram €27,74
F156A Beoordeling orthopantomogram €16,26
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €17,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €48,51
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €17,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €48,51
F161A Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411A Plaatsen beugel categorie 1 €106,53
F421A Plaatsen beugel categorie 2 €111,42
F431A Plaatsen beugel categorie 3 €128,49
F441A Plaatsen beugel categorie 4 €136,89
F451A Plaatsen beugel categorie 5 €389,01
F461A Plaatsen beugel categorie 6 €527,59
F471A Plaatsen beugel categorie 7 €511,25
F481A Plaatsen beugel categorie 8 €342,20
F491A Plaatsen beugel categorie 9 €410,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €88,73
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €26,97
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €26,97
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €26,97
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €30,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €38,53
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 €38,53
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 €46,23
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €57,79
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) €26,97
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,97
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €30,82
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 €38,53
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €113,27
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721A Trekken tand of kies €42,03
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €76,32
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie, 5 minuten tarief €12,56
F811A Reparatie of vervanging van beugel €26,78
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €35,29
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €35,29
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.191,37
F121B Eerste consult €21,29
F122B Vervolgconsult €21,29
F123B Controlebezoek €18,93
F124B Second opinion €100,86
F125B Maken gebitsmodellen €40,75
F126B Beoordelen gebitsmodellen €83,65
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €126,04
F151B intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152B occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153B extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €20,80
F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €25,49
F155B vervaardiging orthopantomogram €40,69
F156B beoordeling orthopantomogram €23,85
F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €25,49
F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto €71,16
F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €25,49
F160B beoordeling voor-achterwaartse €71,16
F161B Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411B Plaatsen beugel categorie 1 €182,84
F421B Plaatsen beugel categorie 2 €190,70
F431B Plaatsen beugel categorie 3 €217,77
F441B Plaatsen beugel categorie 4 €231,11
F451B Plaatsen beugel categorie 5 €625,34
F461B Plaatsen beugel categorie 6 €849,44
F471B Plaatsen beugel categorie 7 €786,31
F481B Plaatsen beugel categorie 8 €540,90
F491B Plaatsen beugel categorie 9 €680,56
F492B Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €109,42
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 €56,52
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 €56,52
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 €56,52
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 €56,52
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 €62,17
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 €73,48
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 €56,52
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 €67,82
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 €84,78
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,52
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €56,52
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 €73,48
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €120,33
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721B Trekken tand of kies €42,03
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €94,11
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie €12,56
F811B Reparatie of vervanging van beugel €39,28
F812B Herstel of vervanging van retentieapparatuur €68,73
F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €68,73
F121C Eerste consult €21,29
F122C Vervolgconsult €21,29
F123C Controlebezoek €18,93
F124C Second opinion €100,86
F125C Maken gebitsmodellen €40,75
F126C Beoordelen gebitsmodellen €83,65
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €126,04
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €73,48
F151C Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) €15,69
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto €15,69
F153C Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.) €20,80
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s €25,49
F155C Vervaardiging orthopantomogram €40,69
F156C Beoordeling orthopantomogram €23,85
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €25,49
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €71,16
F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €25,49
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €71,16
F161C Meerdimensionale kaakfoto €134,49
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04
F411C Plaatsen beugel categorie 1 €343,13
F421C Plaatsen beugel categorie 2 €360,88
F431C Plaatsen beugel categorie 3 €422,37
F441C Plaatsen beugel categorie 4 €452,56
F451C Plaatsen beugel categorie 5 €922,07
F461C Plaatsen beugel categorie 6 €1.256,95
F471C Plaatsen beugel categorie 7 €1.210,83
F481C Plaatsen beugel categorie 8 €888,55
F491C Plaatsen beugel categorie 9 €1.138,94
F492C Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €109,42
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 €56,52
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 €56,52
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 €56,52
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 €56,52
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 €62,17
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 €73,48
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 €73,48
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 €93,26
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 €110,21
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,52
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €62,17
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 €73,48
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €120,33
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren €0,00
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,22
F721C Trekken tand of kies €42,03
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €94,11
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie €12,56
F811C Reparatie of vervanging van beugel €39,28
F812C Herstel of vervanging van retentieapparatuur €68,73
F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak €68,73

UURTARIEVEN

U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten €150,74
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €12,56
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €183,60
U01 Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling door zorgaanbieder zonder eigen huispraktijk €82,38
U02 Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling door zorgaanbieder met een eigen huispraktijk €153,19
U03 Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling in de eigen huispraktijk van de zorgaanbieder €176,48

ABONNEMENTEN

Z10 Abonnement categorie A per maand €7,28
Z20 Abonnement categorie B per maand €11,21
Z30 Abonnement categorie C per maand €15,13
Z40 Abonnement categorie D per maand €18,49
Z50 Abonnement categorie E per maand €22,41
Z60 Abonnement categorie F per maand €6,16

DIVERSEN

JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice €0,00
JTV001 Instellingstoeslag €0,00
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s €0,00
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s €0,00
C76 Afgifte gezondheidsverklaring €0,00
C90 Niet nagekomen afspraak €0,00

Tandarts Amsterdam

Tandarts Amsterdam is een aantrekkelijke en moderne tandheelkundige praktijk met twee vestigingen in Amsterdam. Ons doel is cliënten te helpen hun gebit hun hele leven lang te behouden. Dit doen we door een combinatie van kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde en een mensgerichte werkwijze. Bij Tandarts Amsterdam werken algemene tandartsen, mondhygiënistes en specialisten die dagelijks overleg met elkaar plegen. Doordat wij specialisten in eigen huis hebben kunnen wij u dankzij de synergie van onze kennis, ervaring en korte communicatielijnen optimale zorg en service bieden.

Tandarts Amsterdam is op werkdagen overdag en ‘s avonds telefonisch bereikbaar, zodat u in spoedeisende situaties altijd contact met ons op kunt nemen. Wij zijn ook op zaterdagen geopend waardoor wij ervoor zorgen dat u snel bij ons terecht kunt. Uw gezondheid staat bij Tandarts Amsterdam altijd op de eerste plaats. Onze praktijk is het hele jaar open. Wanneer uw tandarts afwezig is, dan zullen zijn of haar diensten tijdelijk door een ervaren collega worden overgenomen.

Tandarts Amsterdam
info@tandartsamsterdam.biz


Kan ik direct bij Tandarts Amsterdam terecht?
Wij hanteren geen wachtlijsten en beschikken over een ruim aantal tandartsen die binnen onze praktijk werkzaam zijn. Om deze reden kunt u vrijwel direct terecht bij Tandarts Amsterdam. U kunt natuurlijk altijd vrijblijvend (telefonisch) contact met ons opnemen voor meer informatie.

Wat gebeurt er tijdens mijn eerste bezoek aan Tandarts Amsterdam?

Tijdens uw eerste bezoek aan Tandarts Amsterdam zal naar de status van uw gebit worden gekeken. Uw tandarts zal uw medische situatie met u bespreken aan de hand van een vragenlijst. Deze gegevens zullen in ons systeem worden vastgelegd. Ook zullen er een aantal foto’s van uw gebit worden gemaakt. Op basis hiervan worden verdere afspraken met u gemaakt. Het is belangrijk om bij uw eerste bezoek uw legitimatie en verzekeringspasje mee te nemen.

Hoe vaak vinden periodieke controles plaats?
Periodieke controles vinden normaal gesproken 1 of 2 keer per jaar plaats. Tijdens een periodieke controle wordt de status van uw gebit bekeken. Tevens wordt uw gebit gecontroleerd op eventuele gaatjes of andere problemen. Mocht u veel problemen aan uw gebit ondervinden of er anderszins reden toe zijn, dan kunnen eventueel meer periodieke controles met u worden ingepland.

Word ik altijd door dezelfde tandarts geholpen?
Het is ons streven dat u zoveel mogelijk door dezelfde tandarts geholpen wordt. In sommige gevallen kunt u echter geholpen worden door een andere tandarts, bijvoorbeeld in geval van (langdurige) ziekte of afwezigheid. Daarnaast kan het zijn dat uw specifieke situatie om specialistische kennis vraagt. In dat geval kan uw tandarts ertoe besluiten om een collega binnen de praktijk in te schakelen om u hiermee zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw tandarts zal wel altijd bij de behandelingen betrokken blijven en uw periodieke controles blijven uitvoeren.

Is een behandeling pijnlijk?
Tandarts Amsterdam maakt gebruik van de meest moderne apparatuur, waardoor veel behandelingen nagenoeg pijnloos zijn. In andere gevallen zullen we u voorafgaand aan de behandeling een verdoving geven, zodat u tijdens de behandeling geen pijn ervaart. Sommige behandelingen kunnen wel gepaard gaan met enige napijn. In deze situaties kunnen wij u eventueel pijnstillers voorschrijven voor de periode na de behandeling.

Wat zijn de kosten van een behandeling?
De kosten van een bezoek aan Tandarts Amsterdam zijn afhankelijk van het soort behandeling dat u ondergaat. Wij hebben voor u een prijslijst samengesteld die u online kunt bekijken. Bij een behandeling wordt u zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd over de verwachte kosten.

Kost het geld om een afspraak te annuleren?
Wij begrijpen dat het altijd voor kan komen dat een afspraak onverwachts toch ongelegen komt. Om deze reden kunt u bij ons tot 24 uur voor de afspraak kosteloos afzeggen. Mocht u zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of kort voor de afspraak afzeggen, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Worden de kosten van Tandarts Amsterdam vergoed door mijn verzekeraar?
Tandarts Amsterdam heeft met veel verzekeraars afspraken gemaakt omtrent declaraties en vergoedingen. Hierdoor zullen wij in veel gevallen de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Welke kosten worden vergoed is afhankelijk van de verzekeraar waarbij u verzekerd bent en het soort (aanvullende) verzekering die u bij hen heeft afgesloten. Voor een overzicht met dekkingen kunt u terecht op uw polis of contact opnemen met uw verzekeraar.

Wanneer is Tandarts Amsterdam telefonisch bereikbaar?
Wij vinden het belangrijk om u altijd de beste zorg te kunnen bieden. Om deze reden hanteren wij ruime telefonische openingstijden. Op deze manier kunt u ons gedurende een groot deel van de dag bereiken in geval van nood. Tandarts Amsterdam is telefonisch bereikbaar op het nummer 020-2610815, op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een bericht inspreken, waarna wij zo snel mogelijk contact met u op zullen nemen.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
Wanneer u andere vragen heeft over Tandarts Amsterdam dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op het nummer 020-2610815. Wij staan u hierbij graag te woord. Voor klachten kunt u een email sturen naar het email-adres info@tandartsamsterdam.biz. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk van een antwoord voorzien. Mocht uw klacht door ons niet naar wens zijn afgehandeld, dan kunt u altijd contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) of gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij onze praktijk is aangesloten.

Waar kan ik terecht als Tandarts Amsterdam gesloten is of geen plek heeft?
Mocht de Tandarts Amsterdam praktijk dicht zijn of mochten we geen plek meer hebben voor bijvoorbeeld een spoed behandeling, dan raden we u aan een kijkje te nemen op de overkoepelende Amsterdam Tandarts pagina van Tandarts.com


Tandarts Amsterdam is een tandartspraktijk in Amsterdam met vriendelijke en professionele tandartsen die net dat stapje extra doen voor hun cliënten. Doordat Tandarts Amsterdam beschikt over de meest moderne apparatuur is het niet langer nodig om tegen die ene vervelende behandeling op te zien. Voor noodsituaties is Tandarts Amsterdam gedurende de hele dag en avond telefonisch bereikbaar. Ook patienten die zijn ingeschreven tandartspraktijken in Haarlem kunnen bij ons terecht voor spoed behandelingen. Zo kan je altijd snel terecht wanneer dat nodig is. Tandarts Amsterdam is een aanrader voor iedereen die wil profiteren van de beste mondzorg voor een eerlijke en betaalbare prijs.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...